Sąlygos ir privatumas

naudojimo sąlygos

1. Bendrosios sąlygos

1.1. Šios bendrosios sąlygos be jokių apribojimų reglamentuoja produktų pardavimą tarp https://royaldream.eu/ parduotuvės (Pardavėjo) ir Klientų. Bet koks Svetainėje siūlomo Produkto užsakymas reiškia, kad Klientas visiškai sutinka su šiomis taisyklėmis ir sąlygomis. Kartu su užsakymo patvirtinimu ir patvirtinimu jos sudaro Pardavėjo ir Kliento sudarytą sutartį.

1.2 Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti šias Taisykles ir sąlygas, paskelbdamas naują versiją svetainėje. Bendrosios pardavimo sąlygos taikomos tiems, kurie svetainėje pateikė užsakymą, įtraukdami prekes į krepšelį, sutikdami su sąlygomis ir spausdami "Užsakyti".

2. Tikslas

2.1. Šios Bendrosios pardavimo sąlygos reglamentuoja Šalių teises ir pareigas, susijusias su Svetainėje siūlomų produktų pardavimu.

2.2. Svetainėje https://royaldream.eu/ įsigytus produktus parduoda įmonė MB "Supk Kurk", kuri jiems siūlo geros kokybės produktus, pristatomus su visais reikalingais priedais, kaip išsamiai aprašyta parduotuvėje.

2.3. Šių Pardavimo sąlygų patvirtinimas, el. paštu Pirkėjui išsiųsta užsakymo santrauka ir Pirkėjo mokėjimas yra Pardavėjo ir Pirkėjo sutarties, kuriai taikomos šios Pardavimo sąlygos, sudarymo įrodymas. Klientai turi būti pilnamečiai ir turėti teisinį veiksnumą sudaryti tokią sutartį, priešingu atveju ji negalioja.

3. Asmens duomenų tvarkymas

3.1 Registracija

3.1.1 Už Kliento pateiktų asmens duomenų tikslumą atsako tik Klientas;

3.1.2. Sukurdamas savo paskyrą, klientas pasirenka jam būdingą prisijungimo vardą ir slaptažodį, kad galėtų identifikuotis svetainėje. Klientas atsako už šių duomenų konfidencialumą ir neteikia jų jokiems neįgaliotiems tretiesiems asmenims.

3.1.3. Naudodamasis savo identifikatoriais, klientas gali bet kuriuo metu prisijungti prie savo paskyros (išskyrus laikinus svetainės sutrikimus) ir pateikti užsakymą, sekti savo užsakymus ar vykdomus pristatymus, taip pat tvarkyti savo asmeninę informaciją.

3.2 Užsakymo pateikimas

3.2.1. Klientas gali pateikti užsakymus svetainėje įvedęs savo prisijungimo duomenis. Visus identifikuotus produktus, kuriuos galima įsigyti, jis gali įtraukti į savo pirkinių krepšelį naudodamasis atitinkamu mygtuku, kuris bus nurodytas svetainėje.

3.2.2. Pirkinių krepšelis išlieka prieinamas ir gali būti keičiamas iki tol, kol klientas galutinai patvirtins savo pirkimo užsakymą.

4.2.3. Patvirtinus pirkinių krepšelio turinį, klientas gali patvirtinti savo užsakymą atlikdamas šiuos veiksmus:

  • Patvirtinkite pasirinktus produktus ir kiekius;
  • Užpildykite visą svetainėje prašomą informaciją;
  • Be išlygų sutikite su bendrosiomis pardavimo taisyklėmis ir sąlygomis, paspausdami nurodytą mygtuką;
  • Patvirtinkite mokėjimą spustelėdami nurodytą mygtuką.

3.2.4. Klientas yra visiškai atsakingas už tikslumą identifikavimo ir pristatymo informacijos, kurią jis pateikia pardavėjui pateikdamas užsakymą svetainėje.

4. Sąskaitų faktūrų išrašymas

Pateikus užsakymą el. parduotuvėje https://royaldream.eu/, Pirkėjas automatiškai gaus el. laišką su sąskaita. Gavęs mokėjimą, Pardavėjas suformuos sąskaitą faktūrą ir išsiųs ją Pirkėjo el. pašto adresu.

5. Užsakymo pristatymas

5.1. Produktai bus pristatyti Klientui po to, kai bus patvirtintas Užsakymo apmokėjimas, nesvarbu, kokiu būdu. Apie Produktų išsiuntimą Klientas bus informuotas el. paštu. 

5.2. Jei į Užsakymą įtraukti Produktai, kurių prieinamumo datos skiriasi nuo Užsakymo pateikimo momento, jie bus išsiųsti, kai visi Produktai bus prieinami, vienu išsiuntimu.

5.3. Užsakymai pristatomi per 1-5 darbo dienas (jei nenumatyta išimtis). Produktai pristatomi į visas Europos Sąjungos šalis.

5.4. Klientas sutinka, kad užsakymas gali vėluoti dėl neapibrėžtų aplinkybių (pvz., švenčių dienų, pristatymo įmonės vėlavimo ir pan.). Jei Klientas negavo savo užsakymo, apie vėlavimą reikia informuoti pardavėją ne vėliau kaip per 1 dieną nuo numatomos pristatymo datos.

5.5. Produktai pristatomi adresu, kurį Klientas nurodė pateikdamas užsakymą Svetainėje. Klientas privalo patikrinti Pardavėjui pateikiamos informacijos išsamumą ir atitikimą reikalavimams. Petite

5.6. Vėlavimo, sugadinimo, visiško ar dalinio produktų ir/ arba užsakymo praradimo atveju pirkėjas privalo ne vėliau kaip per 1 darbo dieną po pristatymo susisiekti su pardavėju el. paštu info@royaldream.eu arba telefonu +37067190077. Pardavėjas prisiima visą atsakomybę ištaisyti dėl jo ar trečiųjų asmenų kaltės padarytas klaidas ir trikdžius.

6. Grąžinimo ir pinigų grąžinimo politika

6.1. Pardavėjas informuoja Pirkėją apie visas parduodamų Produktų technines charakteristikas pagal Pardavėjo gamintojų pateiktą informaciją.

6.2. Jei Klientas nustatė bet kokį Produktų neatitikimą ar paslėptą defektą, jis privalo nedelsdamas informuoti Pardavėją apie tai per 7 darbo dienas nuo pristatymo. Tokiu atveju Gaminys pakeičiamas kokybiška to paties modelio preke.

6.3. Gaminio grąžinimas vykdomas tik gavus Kliento prašymą, kuriame Klientas paaiškina grąžinimo priežastį. Tokiais atvejais Pardavėjas prisiima visą atsakomybę grąžinti pinigus už kitą užsakymą arba pakeisti prekę kokybiška to paties modelio preke.

6.4. Jei užsakymo pristatymo ir pinigų grąžinimo metu Pardavėjas nustato kainų skirtumą, Pardavėjas prisiima visą atsakomybę grąžinti tą pačią kainą, kuri nurodyta Kliento kvite.

6.5. Visais atvejais Produktai turi būti siunčiami originalioje pakuotėje, su visomis etiketėmis ir priedais, nepriekaištingos būklės, kad juos būtų galima perparduoti. Jie turi būti nenaudoti ir nepažeisti.

Privatumas ir slapukai

7.1. Kad galėtų apdoroti užsakymus, Pardavėjas renka tam tikrą asmeninę informaciją ir duomenis apie Klientą. Pardavėjas ėmėsi visų būtinų atsargumo priemonių, kad užtikrintų savo bylų saugumą ir savo IT sistemos apsaugą, ir visų pirma, kad Klientų asmeninė informacija nebūtų iškraipyta, sugadinta arba kad prie jos negalėtų prieiti neįgaliota trečioji šalis.

7.2. Kad būtų galima apdoroti užsakymus, Klientas sutinka Pardavėjui ir (arba) trečiajam asmeniui pristatymo proceso metu pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

7.3. Pardavėjo svetainėje pažymėdamas parinktį "Naujienlaiškis", Klientas sutinka, kad jo asmeninė informacija būtų naudojama komerciniais ar statistiniais tikslais ir nebūtų teikiama neįgaliotiems tretiesiems asmenims.

7.4. Kad būtų galima apdoroti užsakymus, Klientas sutinka, jog žino savo teisę neteikti savo asmens duomenų, tačiau taip pat žino, kad šie duomenys yra būtini Kliento identifikavimui ir užtikrina tinkamą ir teisėtą pirkimo ir pardavimo proceso tvarką.

7.5. Norėdamas ištrinti informaciją apie Klientą, Klientas turėtų susisiekti su Pardavėju el. paštu info@royaldream.eu arba +3706?.